Αρχείο Ετικετών: ερευνητής

Ρόλος του Πραγματογνώμονα

Ρόλος του Πραγματογνώμονα

Ο Πραγματογνώμονας – Εκτιμητής ζημιών ή ερευνητής τροχαίων ατυχημάτων, είναι το άτομο που έχει την ανάλογη μόρφωση, τεχνογνωσία και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο που ασχολείται.