Ορισμός του Πραγματογνώμονα

Φορτώνει…

Ο πραγματογνώμονας — εκτιμητής ατυχημάτων ή ερευνητής ζημιών, είναι το άτομο εκείνο, που διαθέτει ειδικές επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις και καλείται να εξετάσει μια κατάσταση, να δώσει τη γνώμη του καθώς και να εκτιμήσει την έκταση μιας ζημιάς και το κόστος της αποκατάστασής της. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο πραγματογνώμονας απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά γραφεία, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και ιδιώτες.

Η Θέση του Πραγματογνώμονα

πραγματογνόμωνας Ειδικότερα, ο πραγματογνώμονας είναι ο σημαντικότερος συνεργάτης των ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι εκείνος που έρχεται σε επαφή με τον ζημιωθέντα ή τον επισκευαστή, με σκοπό την εκτίμηση μιας ζημιάς. Ως εκτιμητής ατυχημάτων οφείλει να ερευνήσει σε κάποιο βαθμό τα αίτια της ζημιάς, να καταγράψει, να ελέγξει και να αποτιμήσει το πραγματικό κόστος της. Τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας πραγματογνώμονας είναι η υπευθυνότητα και η επαγγελματική συνείδηση, όπως επίσης η τεχνογνωσία και επιστημονική κατάρτηση. Η εξειδίκευση ενός πραγματογνώμονα είναι απαραίτητη. Αποκτάται με την επιμόρφωση του αντικειμένου και κυρίως με την εμπειρία.

Οι Υπηρεσίες Ενός Πραγματογνώμονα

επιθεώρηση κατοικίαςΤο έργο του Πραγματογνώμονα διευκολύνεται από το σύγχρονο εξοπλισμό που πρέπει να κατέχει αλλά και από νέες σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης ατυχήματος – ζημιάς. Τα μοντέρνα αυτά συστήματα βοηθούν στην ορθότερη και πιο αξιοκρατική εκτίμηση της ζημιάς. Να σημειωθεί ότι τα προγράμματα αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον <span=”text-decoration:underline;”>πραγματογνώμονα, αντιθέτως επιβάλουν και ενισχύουν το ρόλο του.

 

Η έκθεση που συντάσσει ο πραγματογνώμονας αποτελεί αυτοτελές αποδεικτικό μέσο, το οποίο και εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο. Ο πραγματογνώμονας απαντά εμπεριστατωμένα σχετικά με τους υπάρχοντες ή πιθανούς κινδύνους καθώς και με την πρόληψη ή την ανάληψη τους, διασαφηνίζοντας την παραμικρή λεπτομέρεια για κάθε ενδεχόμενη ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε ασφαλισμένη περιουσία. Το έργο του πραγματογνώμονα – εκτιμητή ατυχημάτων διαφέρει από την εμπειρική εκτίμηση λόγω επιστημονικής κατάρτισης και αναλόγου πτυχίου.