Προ Ασφαλιστικός Έλεγχος

Φορτώνει…

Πραγματοποιούμε Προ Ασφαλιστικό έλεγχο παντός τύπου οχημάτων και σκαφών αναψύχης.

Η εξειδίκευση και η εμπειρία που χαρακτηρίζει τα στελέχη της Ειδήμων στον Προ Ασφαλιστικό Έλεγχο, συμπληρώνεται επιπλέον με την πιστοποίηση που παρέχει σαν εγκεκριμένος φορέας, στις ασφαλιστικές εταιρίες σε κάθε τεχνικό έλεγχο που κάνει με τεκμηριωμένα αποτελέσματα, τα οποία κανείς δεν μπορεί να αντικρούσει.

Ταχύτερη Εξυπηρέτηση, Καλύτερα Δεδομένα

Μέσω του εκτεταμένου “on-the-spot” δικτύου επιτόπιας επιθεώρησης της Ειδήμων, τα έντυπα ελέγχου, παραδίδονται ιδιοχείρως ή / και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσα στον ασφαλισμένο, όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία. Η έκθεση επιθεώρησης μετατρέπεται σε αρχεία PDF και οι ψηφιακές φωτογραφίες αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για την πρόσβαση ανά πάσα στιγμή από τον ασφαλιστή. Η Online επεξεργασία της έκθεσης επιθεώρησης, η αυτόματη επιβεβαίωση του αριθμού VIN του κάθε οχήματος και οι σημαντικές ενημερώσεις από τρίτους εγκεκριμένους φορείς συνεργάζονται ταυτόχρονα για να παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας και ακεραιότητας των δεδομένων που προέρχονται από τις επιθεωρήσεις οχημάτων.

Προληπτική Πρόληψη της Απάτης

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Προ Ασφαλιστικού Ελέγχου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους Ασφαλιστές να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να προλαμβάνουν ενδεχόμενες απάτες. Όσο περισσότερες επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται, τόσο εμφανίζονται περισσότερες ευκαιρίες ώστε να αποφευχθούν κακές ή δόλιες απαιτήσεις. Επιπλέον, οι εκθέσεις επιθεώρησης μπορεί να εμφανίσουν διαφορές με τις αρχικές δηλώσεις του ασφαλιζόμενου σχετικά με τον αριθμό των αδειοδοτημένων οδηγών, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη χρήση των οχημάτων, ή που παρκάρουν.