Business Ethics & Quality Policy

Φορτώνει…

Η EΙΔΗΜΩΝ Ο.Ε. θεωρεί άκρα σημαντική για την λειτουργία της την επιτυχή
διαχείριση των θεμάτων Ποιότητας, δεσμεύεται δε και στοχεύει σε συνεχή
βελτίωση βάσει των σχετικών προτύπων.
Η πολιτική της Eιδήμων Ο.Ε. συνίσταται από την:

 • Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα Ποιότητας ως
  αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 • Μέριμνα για τον συνυπολογισμό των αρχών Ποιότητας στις αποφάσεις για ευρύτερα θέματα.
 • Πλήρης και αδιαπραγμάτευτη συμμόρφωση με την νομοθεσία, συμβατικές απαιτήσεις και τις σχετικές με Ποιότητα απαιτήσεις.

Ιδιαίτερα η Eιδήμων Ο.Ε. φροντίζει:

 • Να σέβεται και να διασφαλίζει την προβλεπόμενη κάθε
  φορά διαχείριση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών
  πληροφοριών που αφορούν την ίδια, συνεργαζόμενα ή
  ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη.
 • Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των
  Ευρωπαικών και Ελληνικών νόμων, κανονισμών ή
  οδηγιών και να προάγει τη διαφάνεια στο σύνολο των
  δραστηριοτήτων της.
 • Να συνδιαλέγεται με σεβασμό στη προσωπικότητα κάθε
  ατόμου, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκευτικών
  πεποιθήσεων, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού,
  οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ηλικίας ή εθνικής
  καταγωγής.
 • Να προάγει την επαγγελματική της φήμη βασιζόμενη στην
  ποιότητα των υπηρεσιών της και όχι μέσω αθέμιτου
  ανταγωνισμού.
 • Να μη γίνονται αποδεκτά αντίτιμα οποιουδήποτε είδους
  που αποσκοπούν σε παράτυπη εύνοια και διαχείριση.
 • Να μη γίνονται ανεκτές, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
  αδικοπραγίες ή παρατυπίες.
 • Να επιχειρεί και να δραστηριοποιείται πάντοτε με ηθική
  και διασφαλίζοντας το συμφέρων της εταιρείας, των
  συνεργατών και ενδιαφερομένων τρίτων μερών

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με νομοθεσία, με
συμβατικές απαιτήσεις ή με τον καθιερωμένο κώδικα δεοντολογίας, όπως
εκφράζεται στα ανωτέρω σημεία, η Eιδήμων διασφαλίζει ότι άμεσα θα
λαμβάνονται και θα εφαρμόζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

 • Εκπόνηση Συστήματος και Διαδικασιών που να διασφαλίζουν τις
  υψηλές απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε επιμέρους εργασίες:
 • Επαρκείς και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις για την δημιουργία
  ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, μετριάζοντας παράλληλα
  την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
 • Επαρκής πληροφόρηση, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη από
  ικανά άτομα για την δημιουργία συνθηκών εργασίας με
  ασφάλεια και περιβαλλοντική ευαισθησία.
 • Δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών απόδοσης για την
  Ποιότητα, συμπεριλαμβανομένων:
 • Ετήσιων στόχων για την Ποιότητα
 • Εκπαίδευσης
 • Εσωτερικών Ελέγχων θεμάτων Ποιότητας

Ο Γενικός Διευθυντής έχει την συνολική ευθύνη για την παρούσα πολιτική.
Η Eιδήμων θα διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή
της παρούσας πολιτικής.
Βάσει της πολιτικής της Eιδήμων όλα τα στελέχη της εταιρείας είναι υπεύθυνα
για την διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας προς την Ποιότητα, κάνοντας
παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Eιδήμων Ο.Ε.:

20 Νοεμβρίου 2016