Υπηρεσίες

Φορτώνει…

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ευρύ πεδίο πραγματογνωμοσυνών και τεχνικών επιθεωρήσεων, για κάθε μία από τις οποίες ακολουθούμε αναλυτικές διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε Άμεσα & Πανελλαδικά μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών μας και για την κάθε μία απο τις παρακάτω υπηρεσίες μας.

Δικαστική Υποστήριξη

 • Στηρίζουμε την κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε με έκθεση πραγματογνωμοσύνης
 • Στενή συνεργασία με το νομικό σας σύμβουλο
 • Υποστηρίζουμε τις απόψεις μας στο δικαστήριο μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση

Ζημιές από Φωτιά

 • Λεπτομερής εξέταση στο χώρο του συμβάντος
 • Εντοπισμός αρχικής εστίας και αιτίας
 • Έλεγχος ύπαρξης αναλόγων μέτρων προστασίας
 • Έρευνα και συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και με άλλες πηγές
 • Αποτίμηση κόστους της ζημιάς – αποτίμηση της διασωθείσας αξίας
 • Εξακρίβωση της τεχνολογικής-οικονομικής απαξίωσης
 • Αξιολόγηση προσφορών επισκευαστών
 • Δικαστική υποστήριξη

Ηλεκτρομηχανολογικές Βλάβες

 • Εξακρίβωση της ζημιάς και των αιτίων της
 • Εξακρίβωση της τεχνολογικής – οικονομικής απαξίωσης
 • Ανάλυση του υπάρχοντος προγράμματος συντήρησης
 • Ανάλυση της στατιστικής ζημιών
 • Ανάλυση των προηγούμενων δυσλειτουργιών
 • Ανάλυση των δεδομένων λειτουργίας
 • επαφές με τους κατασκευαστικούς οίκους
 • Συνεργασία με τους τεχνικούς υπευθύνους του ζημιωθέντος
 • Αποτίμηση της διασωθείσας αξίας
 • Αποτίμηση του κόστους αποκατάστασης της ζημιάς
 • Προτάσεις εναλλακτικών λύσεων
 • Δικαστική υποστήριξη

Τεχνικά Έργα

 • Εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασης του έργου
 • Σύγκριση με τις μελέτες
 • Συνεργασία με τους τεχνικούς υπευθύνους, μελετητές και επιβλέποντες μηχανικούς
 • Εκτίμηση κόστους αποπεράτωσης του έργου
 • Κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων – λύσεων
 • Δικαστική υποστήριξη

Κακοτεχνίες Κατασκευών

 • Εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασης
 • Σύγκριση με τα υπάρχοντα συμφωνητικά
 • Συνεργασία με τους τεχνικούς Υπευθύνους, μελετητές και επιβλέποντες μηχανικούς
 • Εκτίμηση κόστους αποκατάστασης
 • Προτάσεις εναλλακτικών λύσεων
 • Δικαστική υποστήριξη

Αστική Ευθύνη

 • Εξακρίβωση της αιτίας της ζημιάς
 • Εξακρίβωση λαθών και παραλείψεων από τους εμπλεκόμενους
 • Αποτίμηση κόστους της ζημιάς
 • Προτάσεις εναλλακτικών λύσεων
 • Δικαστική υποστήριξη

Ηλεκτρονικές Βλάβες & Βλάβες Υπολογιστών

 • Τοπική ή εργαστηριακή εξακρίβωση ζημιάς σε εξοπλισμό hardware
 • Εξακρίβωση της ζημιάς με software tools
 • Ανάλυση των εγκατεστημένων συστημάτων
 • Ανάλυση της συμβατότητας
 • Ανάλυση των συνδέσεων
 • Ανάλυση της κακής και/ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
 • Ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών
 • Ανάλυση των τυχαίων περιστατικών
 • Επαφές με τους κατασκευαστικούς οίκους
 • Εξακρίβωση της τεχνολογικής – οικονομικής απαξίωσης
 • Αποτίμηση της διασωθείσας αξίας
 • Αποτίμηση κόστους αποκατάστασης της ζημιάς
 • Προτάσεις εναλλακτικών λύσεων
 • Δικαστική υποστήριξη

Ζημιές Μεταφορών

 • Εξακρίβωση της ζημιάς και των αιτίων της.
 • Αναπαράσταση μεθόδου συσκευασίας και τοποθέτησης.
 • Εργαστηριακή εξέταση των ζημιωθέντων εμπορευμάτων.
 • Μελέτη κατάστασης μεταφορικού μέσου.
 • Συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και με άλλες πηγές.
 • Αποτίμηση της διασωθείσας αξίας.
 • Αποτίμηση της ζημιάς.
 • Δικαστική υποστήριξη.

Ζημιές από Κλοπή

 • Διαπίστωση του συμβάντος.
 • Αναπαράσταση της ενέργειας του δράστη.
 • Έλεγχος ύπαρξης αναλόγων μέτρων προστασίας από κλοπή.
 • Έρευνα και συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και με άλλες πηγες.
 • Υπολογισμός αξίας περιεχομένου προ της κλοπής – αποτίμηση της ζημιάς.
 • Δικαστική υποστήριξη.

Πραγματογνωμοσύνες Οικονομικής Φύσεως

 • Ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων.
 • Μελέτη των συμβολαίων.
 • Αποτίμηση της ζημιάς και της παρούσας οικονομικής θέσης.
 • Εκτίμηση της ευθύνης.
 • Έρευνα και συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και με άλλες πηγές.
 • Δικαστική υποστήριξη.

Εργατικά Ατυχήματα

 • Διαπίστωση των λεπτομερειών του συμβάντος – αναπαράσταση του συμβάντος.
 • Διαπίστωση μέτρων ασφαλείας και λειτουργίας τους.
 • Έλεγχος δεδομένων τεχνικού ασφαλείας.
 • Συσχετισμός παραλείψεων με το ατύχημα.
 • Έρευνα και συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και με άλλες πηγές.
 • Δικαστική υποστήριξη.

Ηλεκτρονική Απάτη & Θέματα Internet

 • Έλεγχος τρέχουσας κατάστασης και/ή κατηγορητηρίου.
 • Ανάλυση των εγκατεστημένων συστημάτων.
 • Ανάλυση των συνδέσεων.
 • Ανάλυση της κακής και/ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.
 • Ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών.
 • Ανάλυση IP.
 • Ανάλυση DNS records.
 • Έλεγχος δυνατότητας ταυτοποίησης χρήστη.
 • Δικαστική υποστήριξη.

Ζημιές Οχημάτων

 • Αυτοψία στον τόπο του ατυχήματος.
 • Ταξινόμηση υλικών ευρημάτων.
 • Αναπαράσταση του ατυχήματος.
 • Μελέτη της αυτοψίας της τροχαίας.
 • Συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες.
 • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την επιστημονική ανάλυση των ευρημάτων.
 • Ανακατασκευή ατυχήματος.
 • Διαπραγμάτευση με τους επισκευαστές.
 • Αποτίμηση κόστους αποκατάστασης της ζημιάς.
 • Δικαστική υποστήριξη.

Ζημιές Σκαφών

 • Αξιολόγηση της κατάστασης ενός σκάφους και εξακρίβωση της αγοραστικής αξίας του.
 • Εξακρίβωση της ζημιάς και των αιτίων της.
 • Ταξινόμηση υλικών ευρημάτων.
 • Αποτίμηση της διασωθείσας αξίας.
 • Επαφές με τους κατασκευαστικούς οίκους.
 • Διαπραγμάτευση με τους επισκευαστές.
 • Αποτίμηση κόστους αποκατάστασης της ζημιάς.
 • Δικαστική υποστήριξη.

Επίβλεψη Φορτωτικής Εμπορευμάτων

 • Έλεγχος και πιστοποιήση των συμφωνημένων ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών.
 • Μελέτη της κατάστασης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τους όρους πώλησης.
 • Έλεγχος συσκευασίας και τοποθέτησης των εμπορευμάτων.
 • Μελέτη της κατάστασης του μεταφορικού μέσου.

Έλεγχος Επάρκειας & Ορθότητας Ασφάλισης σε Ασφαλιστική Εταιρεία

 • Έλεγχος για την ορθότητα και την επάρκεια του ασφαλιστήριου συμβολαίου.
 • Επισήμανση επερχόμενων πιθανών κινδύνων.
 • Έλεγχος υπασφάλισης (συνασφάλισης).
 • Έλεγχος φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας.
 • Προτάσεις για τη βελτίωση της υπάρχουσας ασφάλισης.

Εκτιμήσεις Επικινδυνότητας

 • Καταγραφή του περιεχομένου εξοπλισμού.
 • Περιγραφή και διαχωρισμός του κινδύνου.
 • Έλεγχος πυροπροστασίας, πυροθερμικό φορτίο, πυροδιαμερίσματα.
 • Εκτίμηση της επικινδυνότητας.
 • Διαπίστωση ετοιμότητας προστασίας και επέμβασης.
 • Υπολογισμός τιμών MFL (PML) και MPL (EML).
 • Προτάσεις για βελτίωση της προστασίας.

Εκτιμήσεις Αξιών

 • Υπολογισμός αξίας αντικαταστάσεως (εξοπλισμού-κτιριακών)

Περιοδικές Επιθεωρήσεις Κινδύνου

 • Διαπίστωση αποκλίσεων από την αρχική προασφαλιστική εκτίμηση.
 • Εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης.

Περιοδικές Ενημερώσεις των Πελατών μας

 • Τρέχουσες εκκρεμότητες.
 • Συνεχής ενημέρωση για το στάδιο εξέλιξης των πραγματογνωμοσύνων.
 • Πρόβλεψη ύψους ζημιάς