Εταιρεία

Φορτώνει…

Η Ειδήμων Ο.Ε. είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία πραγματογνωμόνων με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εκτίμηση και τον διακανονισμό ζημιών κάθε φύσης.
Οι ζημιές και η ανάγκη σωστής εκτίμησής τους επιβάλουν την παρουσία του πραγματογνώμονα. Ο πραγματογνωμόνας είναι ο βασικός συνεργάτης των ασφαλιστικών εταιρειών, κάθως είναι εκείνος που έρχεται σε επαφή με τον ζημιωθέντα ή τον επισκευαστή, με σκοπό την εκτίμηση της ζημιάς.

Παροχές & Υπηρεσίες της Ειδήμων Ο.Ε.

Οι πραγματογνώμονες της Ειδήμων προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και ουσιαστικές λύσεις, οι οποίες απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά γραφεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και ιδιώτες. Στόχος μας είναι η ποιοτική εκτίμηση και ο περιορισμός του κόστους και του χρόνου αποκατάστασης προς το κοινό συμφέρον των εμπλεκομένων μερών.

Τα στελέχη της Ειδήμων μέσα από την πολυετή εμπειρία τους, έχουνε αντιμετωπίσει πολλές και δύσκολες περιπτώσεις ατυχημάτων και έχουνε ανταποκριθεί άμεσα δίνοντας τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

 

Η Τεχνογνωσία της Ειδήμων Ο.Ε.

Τα MQI LOGOστελέχη της εταιρείας μας είναι επιστημονικά καταρτισμένα και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για το σωστό και αποτελεσματικό χειρισμό των υποθέσεων που μας ανατίθενται. Επιπλέον, οι πραγματογνώμονες μας είναι εγκεκριμένοι με την πιστοποίηση MQI. Πρόκειται για την Λέσχη Πιστοποιημένων Διαμεσολαβούντων MQI, που εφαρμόζει πρακτικές ποιότητας και οργάνωσης σε όλο το φάσμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα στελέχη μας έχουν  λάβει εξειδικευμένη, επαγγελματική, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση στους εξής τομείς:

  1. Διακανονισμός ζημιών (Loss Adjusters)
  2. Διαχείριση κινδύνων (Risk Management)
  3. Underwriting
  4. Ασφαλιστικές πραγματογνωμοσύνες και έρευνες
  5. Νομικό πλαίσιο του ασφαλιστικού κλάδου
  6. Πιστοποίηση ασφαλιστικών συμβούλων

Με βαθιά γνώση της τεχνολογίας και παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξή της, προσφέρουμε υπηρεσίες στους τομείς της πραγματογνωμοσύνης και διαχείρισης ζημιών, οι οποίες διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα, την τεχνική τους πληρότητα, την αμεσότητα και το ανταγωνιστικό τους κόστος.

Στηρίζουμε τις δραστηριότητες μας σε όλη την Ελλάδα, μέσω του εκτεταμένου δικτύου των συνεργατών μας. Η απόλυτη ποιότητα, η συνεχής πρωτοπορία και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι οι κύριες αξίες μας στη διαδικασία εκτίμησης, καθορισμού και υποστήριξης κάθε απλής ή πολυσύνθετης ζημιάς.

Οι Στόχοι της Ειδήμων Ο.Ε.

Ο στόχος της Ειδήμων δεν είναι η απλή ανάλυση – εκτίμηση ενός τρακαρισμένου οχήματος, αλλά η τεχνικά εμπεριστατωμένη επεξήγηση των αιτίων αντικατάστασης των ζητούμενων ανταλλακτικών, καθώς επίσης και ο αναλυτικός καθορίσμος του κόστους της ζημιάς (εργασίες & τιμές ανταλλακτικών).

professional service

Τα στελέχη της εταιρείας μας με πολύχρονη εμπειρία στα νομικά ασφαλιστικά πλαίσια και εκπαιδευμένα από τον πιστοποιημένο φορέα MQI μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάθε είδους διακανονισμό. Προσπάθεια μας είναι ο διακανονισμός κάθε ζημιάς να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε το οικονομικό κόστος να είναι μικρότερο προς αμοιβαίο όφελος των εμπλεκομένων μερών.

Μια από τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας είναι και ο προαγοραστικός έλεγχος. Η εξειδίκευση και η εμπειρία που κατέχουν τα στελέχη της Ειδήμων, μπορούν να βοηθήσουν τον μελλοντικό αγοραστή ενός μεταχειρισμένου οχήματος, να επιλέξει σωστα. Παρέχουμε στον αγοραστή αξιοπιστία και έγγραφη πιστοποίηση για την αγορά που πρόκειται να κάνει, έπειτα από έλεγχο με τα τελειότερα συστήματα αξιολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων – σκαφών.

Παράλληλα, για να τονίσουμε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Ειδήμων, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο στους πελάτες μας όσο αφορά την υποστήριξη μας, μαζί με τον νομικό μας σύμβουλο μέχρι η υπόθεση τους να τελεσιδικήσει.

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Λεωφόρος Συγγρού 137, 1ος όροφος
Νέα Σμύρνη, Αθήνα, 17121
Τηλ: 210-9333755, 210-9333750
Fax: 210-9333753
Email: info@idimon.net