Αρχειοθέτηση Κατηγορίας: Συμβουλές

Αποζημίωση από Ανασφάλιστο Όχημα

Αποζημίωση από Ανασφάλιστο Όχημα

Στις περιπτώσεις, που εμπλακείτε σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα ή το άλλο αυτοκίνητο εγκαταλείψει το χώρο του συμβάντος χωρίς να δώσει τα στοιχεία του, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς, από Επικουρικό Κεφάλαιο (Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 33 27 400). O συγκεκριμένος φορέας μπορεί να κινηθεί εναντίον του άλλου ιδιοκτήτη. Εάν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας έχετε συμπεριλάβει την κάλυψη «Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο αυτοκίνητο», μπορείτε να αποζημιωθείτε από τη δική σας ασφαλιστική εταιρεία, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τέλος, θα πρέπει αναφέρουμε ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ανασφάλιστων αυτοκινήτων, υπάρχει ειδική μέριμνα ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως οι οδηγοί παραβάτες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του […]

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε διάφορους χρήσιμους συνδέσμους ενώσεων και κυβερνητικών οργανώσεων που μπορούν να σας φανούν χρήσιμοι στην αναζήτηση πληροφοριών που πραγματοποιείτε και σε στιγμές έκτακτης ανάγκης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) Μετεωρολογικές Προγνώσεις National Fire Protection Association Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Υπουργείο Δημοσίας Τάξης Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Ένωση Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλειών Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος