Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2011

Σχετικά με τον Πραγματογνώμονα

Σχετικά με τον Πραγματογνώμονα

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγέλματος του πραγματογνώμονα ούτε τυποποίηση στην μορφή που πρέπει να έχει μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Κάποιος δηλώνει στην Εφορία ότι θα ασκήσει το επάγγελμα και αμέσως μετά μπορεί να ξεκινήσει να το εξασκεί χωρίς κανέναν έλεγχο από πουθενά για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ώστε το έργο του να είναι έργο κύρους και αδιαμφισβήτητο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του πραγματογνώμονα Έτσι, καθίσταται σαφές ότι είναι απόλυτη ανάγκη η δημιουργία Ινστιτούτου ή Επιμελητηρίου κατά τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και αυτά των ΗΠΑ ώστε το κύρος του επαγγέλματος του πραγματογνώμονα να αποκατασταθεί […]

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε διάφορους χρήσιμους συνδέσμους ενώσεων και κυβερνητικών οργανώσεων που μπορούν να σας φανούν χρήσιμοι στην αναζήτηση πληροφοριών που πραγματοποιείτε και σε στιγμές έκτακτης ανάγκης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) Μετεωρολογικές Προγνώσεις National Fire Protection Association Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Υπουργείο Δημοσίας Τάξης Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Ένωση Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλειών Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος